امکانات فنی دستگاه جدید یومیل

در تمام یک سال گذشته که از فاز اول طراحی و اجرای یومیل میگذرد، تیم یومیل بر اساس مطالعه و تحلیل پیوسته‌ی مارکت با مشاوران فنی خود جلسات هم فکری بسیاری داشته تا بهینه‌سازی‌های فنی برای نسل جدید دستگاه‌های یومیل صورت پذیرد.تیم فنی ما در حال طراحی سری دوم دستگاه‌های یومیل است که این بار نیز خصوصیات منحصر به فردی خواهد داشت.

دستگاه جدید یومیل امکان فنی ارائه چهار غذای مختلف به جای یک نوع وعده غذایی را در آینده دارد و این فرصت را فراهم می سازد (البته فعلا این گزینه برای ما امکان پذیر نیست اما زمینه‌های فنی اجرایی‌سازی آن در طراحی جدید ایجاد شده است). برای دسترسی آسان پنجره ارئه غذا از قسمت پایینی به بخش میانی وندینگ ماشین انتقال یافته که این امر با در نظرگیری ایجاد سهولت برای افراد با کم توانی جسمی هنگام دریافت غذای یومیل از دستگاه اجرایی شده است.

نکته بسیار مهم کوچکتر شدن سایز دستگاه یومیل است که با بهینه‌سازی فضای داخلی دستگاه، امکان شارژ ۱۶۰ وعده غذایی به جای ۱۰۵ وعده فعلی وجود دارد، اما این بار با دستگاهی کوچکتر.تمامی تلاش تیم یومیل این است که با بهینه‌سازی طرح‌های فنی و ایده‌های ممکن بتوانیم هرچه زودتر به استانداردهای بین‌المللی وندینگ ماشین‌های ارئه غذا، خصوصا غذای گرم دست یابیم.