ظرفیت غذای گرم وندینگ ماشین یومیل

وندینگ‌ماشین‌های یومیل ارائه‌کننده‌ی غذای گرم با ظرفیت صد و پنج عدد وعده غذایی در هر مرتبه شارژ دستگاه است. با توجه به بررسی‌های اولیه از مکان نصب مورد نظر و شارژ متناسب دستگاه با نرخ فروش بدست‌آمده، به طور معمول دورریز غذا وجود ندارد.
غذا به مدت چهار ساعت در فضای گرم وندینگ ماشین بدون تغییر طعم یا کیفیت می‌تواند باقی بماند و در صورت عدم فروش غذای داخل دستگاه تعویض می‌شود. قیمت فروش هر وعده یومیل (مرداد ماه ۱۴۰۱) حدود هفتاد هزار تومان است.