یومیل با شما

یومیل اولین ارائه کننده غذای گرم در بستر وندینگ‌ماشین در ایران است و از شروع کار، هر روز از این فرآیند برای تیم ما درس جدیدی بود و هست. یکی از مهم ترین آنها بسته ‌بندی غذای گرم بر اساس نظرات و علائق مشتریان بود. همچنین برای ارائه غذای گرم نیاز به بسته‌بندی‌هایی داشتیم که بتواند حرارت و گرمای داخل محفظه دستگاه را تحمل کند، از نظر سلامت مشکلی نداشته باشد و هم در صورت نیاز، قابلیت گرم کردن دوباره در مایکرویو را داشته باشد.

در نهایت بر اساس نظرات شما و تایید تیم بهداشتی، پکیج‌های یومیل انتخاب شد. بسته‌های مورد استفاده در وندینگ ماشین‌های یومیل از نظر بهداشتی مورد تایید است و شما می توانید از سلامت بسته بندی غذای یومیل اطمنیان خاطر داشته باشید.