شرکت بهسا

شرکت بهسا (به پرداز همراه سامانه اول)  در تیرماه سال ۱۳۹۶ با مشارکت شرکت‌های ارتباطات سیار ایران (همراه اول) و بهپرداز جهان به صورت شرکت سهامی خاص ثبت گردید و فعالیت اجرایی خود را از ابتدای مرداد ماه همان سال آغاز نمود. این شرکت با در اختیار داشتن بیش از 550 نفر پرسنل مجرب به ارائه راهکارها و خدمات دیجیتال سیستم های پشتیبانی کسب و کار (BSS) به همراه اول و سایر مشتریان داخلی و خارجی میپردازد. از مرداد ماه 1401 تا کنون یومیل موفق به ارائه حدودا 1400 پرس غذای گرم و بهداشتی به پرسنل محترم این  مجموعه گردیده است.